TURF DIREKTORIUM BRATISLAVA
Zúčtovacie centrum - prihlásenie


TURF DIREKTORIUM
Starohájska 29
852 69 Bratislava
Slovenská republika

číslo účtu:
9570472/5200

iban:
SK7552000000000009570472

swift code:
OTPVSKBX

identifikačné číslo:
heslo: